GRÀCIES!!

BOTIGA ONLINE
elmagatzem.blogspot.com
LLibres d'ocasió a 1, 3, 6, 9 i 12 €

GLOSSARI

GLOSSARI (més o menys) ENIGMÍSTIC

A
ACRÒNIM
ACRÒSTIC
AGUDESA
ALFABETS REDUÏTS
AMPUTACIÓ
ANACÍCLIC
ANAGRAMA
ANTANÀCLASI
ANTÍPODA
ARGOTS ADDITIUS
ARITMOGRAMA
AUTODEFINIT
B
C
CALEMBOUR
CENTONS
CICLOGRAMA
COMP. AMB ECO
COMP. BILINGÜES
COMP. MONOSIL·LÀBIQUES
CONTRAPET
CRIPTOGRAMA
CRONOGRAMA
CRUCIGRAMA
D
E
EMBARBUSSAMENT
EMBOLIC DE LLETRES
EMPELT (o ENCAST)
ENCADENATS
ENCREUAT
ENDEVINALLA
ENDEV. MÚLTIPLES
ENGANYALLS
ENIGMA
ENTREBANC
ESCUDELLA
F
FACÈCIA
FALCA
FALSES ETIMOLOGIES
FALSOS DERIVATS
G
H
GUEMATRIA
HETEROGRAMA
HOMOFONIA
HOMOTELÈUTONS
I
IMITACIONS
IMPOSSIBLE
ISOMORFISME
J
K
JEROGLÍFIC
JOCS DE MEMÒRIA
JOCS DE NÚMEROS
JOCS DE PUNTUACIÓ
JOCS DE SALÓ
JOCS GEOMÈTRICS
KAKURO
L
LABERINT
LAPSUS
LIPOGRAMA
LOGOGRIF
LUDOACRONÍMIA
M
MIMOLOGISMES
MONOVOCALISME
MOT AL 7 (S + 7)
MOTS BANANA
MOTS ENCREUATS
MOTS ISOMORFS
MOTS MALETA
MOTS PROMISCUS
MOTS SERIATS
MOTS TRIGÈMINS
N
O
NONOGRAMA
OXÍMORON
P
PALÍNDROM
PANGRAMA
PARADOXA
PARONOMÀSIA
PASSATEMPS
PENSAMENT LATERAL
PENTAVOCALISME
POEMES MÚLTIPLES
POLIGRAMA
PREGUNTES
PROBLEMA DE LÒGICA
Q
R
S
T
U
V
W
UNIVOCALISME
VICEVERSA
X
Y
Z
XARADA
XIBÒLET
ZEUGMABIBLIOGRAFIA CONSULTADA: