GRÀCIES!!

BOTIGA ONLINE
elmagatzem.blogspot.com
LLibres d'ocasió a 1, 3, 6, 9 i 12 €

dissabte, 30 de gener del 2010

Versant UNA SORTIDA DIGNA (Joc Literari)


L'amic Jesús M. Tibau s'entesta en fer-nos treballar i, no tenint-ne prou amb els Jocs Literaris de cada dimecres, s'ha empescat un nou repte.

Tal com ja vam fer l'any passat ens demana que fem un poema on surti el títol del seu últim llibre, el recull de contes “UNA SORTIDA DIGNA” , i jo (mentre no em diguin el contrari) torno a participar-hi amb un sonet.

Tornem a ser davant d'un full en blanc,
disposats a esprémer-nos el cap
i intentant no caure pel barranc
de la falta d'idees a tot drap.

I no us penseu que no és un entrebanc
quan del cervell no pots treure'n el tap.
La inspiració recula com un cranc
sense que ho curi cap esparadrap.

I veus que el sonet arriba al final
sense que hagis trobat la consigna
per aconseguir sortir-te'n com cal.

Demano una opinió benigna:
Penseu que, de manera excepcional,
hi he trobat UNA SORTIDA DIGNA?.

divendres, 29 de gener del 2010

Jugada d'SCRABBLE 001

Com ja sabeu, els divendres estan destinats als ENIGMES ESPECIALS que ja coneixeu i que trobareu enllaçats a la barra lateral, n'hi ha de 4 tipus perquè generalment hi ha quatre divendres al mes.
Però en alguns mesos, com aquest, trobem CINC divendres i per això avui us he preparat un altre Enigma encara més Especial.

Aquesta JUGADA d'SCRABBLE


Les normes són senzilles, utilitzant algunes o totes les fitxes del faristol heu de formar una nova paraula que comparteixi una o més lletres de les que ja són al tauler, de manera que les noves paraules estaran en contacte amb les ja existents, tot encreuant-les, allargant-les, o bé formant nous mots de dues o més lletres. El sentit de lectura de les fitxes col·locades només pot ser d’esquerra a dreta o de dalt a baix. No és permès de col·locar fitxes en sentit vertical i horitzontal alhora en una mateixa jugada, tot i que les fitxes col·locades poden formar paraules en tots dos sentits de lectura. Les lletres dobles (LL, RR, SS) es formen amb dues fitxes, la fitxa Q s’entén que sempre porta incorporada la lletra “u” i els dígrafs L·L i NY només poden ser jugats utilitzant la peça corresponent. El valor facial de cada lletra és: 0 punts (blanques o escarràs); 1 punt (E, A, I, R, S, N, O, T, L, U); 2 punts (C, D, M); 3 punts (B, G, P); 4 punts (F, V); 8 punts (H, J, Q, Z) o 10 punts (Ç, L·L, NY, X).
Per comptar el valor d’una jugada cal sumar els valors de totes les paraules formades. Les fitxes que ja eren al tauler només atorguen el seu valor facial, mentre que les noves permeten aprofitar els factors multiplicadors de lletra o de paraula. Aquests factors multiplicadors venen donats pel color de les caselles del tauler (VERMELL = paraula x3, ROSA = paraula x2, BLAU MARÍ = lletra x3, BLAU CEL = lletra x2). En el cas que la nova paraula cobreixi més d'una d'aquestes caselles, primer es compten les que afecten el valor de lletra, posteriorment les que afecten a tota la paraula i totes són acumulables. Quan un jugador cobreix una casella multiplicadora i aquesta casella passa a formar part tant d’una paraula vàlida en horitzontal com d’una paraula vàlida en vertical, el factor multiplicador actua en tots dos sentits de lectura.
També heu de saber que si aconseguiu col·locar totes les 7 lletres del faristol aleshores rebreu un plus de 50 punts.
Les paraules que es formin poden ser les que apareixen com a capçaleres d'article en qualsevol diccionari general (avui farem servir, en cas de discussió, la versió online del DIEC2). També valen les seves flexions (femenins i plurals de noms i adjectius) i conjugacions verbals, en canvi no s'accepten: Noms propis, abreviatures, sigles, prefixos, sufixos i paraules que s'escriuen amb guió o apòstrof.

I ja està!. Per participar només cal que escriviu als comentaris la paraula que proposeu, dient les coordenades de la lletra inicial i el sentit de lectura. Jo comptaré els punts que obteniu i guanyarà l'enigma la resposta que n'aconsegueixi més. (Per exemple, si la vostra idea és posar una S sota de la segona A de MACABEU que hi ha al mig del tauler formareu la paraula AS llegida en sentit vertical i que comença a les coordenades H-8. Aquesta jugada només tindria un valor de 2 punts així que, si voleu guanyar, us hi haureu d'esforçar una mica més :-D)


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "
TAMBÉ PODEU VEURE LA RESPOSTA CORRECTA SI PREMEU AQUÍ

dijous, 28 de gener del 2010

Endevinalla 152

E152.- Elles dormen tot el dia / i es desperten ja de nit, / mentre tu dorms i somnies / ben amagat al llit.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "

dimecres, 27 de gener del 2010

202.- Matemàtiques de 2 en 2

202.- Un de matemàtiques. Tenim quatre “2” i utilitzant les quatre operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) hem d'obtenir els resultats següents: 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Per exemple, 2 + 2 – 2 – 2 = 0. Pots trobar els altres?

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Quim Soler "

dimarts, 26 de gener del 2010

Endevinalla 151

E151.- Jo sé d'un grapat de monedes / que no es poden pas comptar, / de dia estan dormidetes, / i de nit, a il·luminar.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "

dilluns, 25 de gener del 2010

201.- Homenatge a Isaac Asimov

201.- Per solucionar aquest enigma s'han de conèixer les tres lleis de la robòtica creades per Isaac Asimov (de fet l'enigma està basat en un conte seu, a veure si el reconeixeu) i que diuen: 1) Un robot no pot fer mal a un ésser humà ni permetre per inacció que un ésser humà pateixi cap dany. 2) Un robot obeirà les ordres donades pels éssers humans, sempre i quan aquestes ordres no entrin en conflicte amb la 1ª llei. 3) Un robot ha de protegir la seva pròpia existència sempre i quan això no entri en conflicte amb la 1ª o 2ª llei.
Una vegada la teoria està clara, enunciem el problema: Som a la cara de Mercuri que dóna al Sol, amb una temperatura de 425ºC sobrevivim en un recinte refrigerat que funciona gràcies a un mineral obtingut dels cràters del planeta, exhaurits els més propers hem d'anar a buscar-lo a un cràter situat a deu quilòmetres de distància (dues hores de camí per nosaltres, deu minuts per un robot). Per la feina enviem un robot especialista adaptat a Mercuri dotat d'un cervell positrònic que li permet prendre decisions i li diem: Ves al cràter, recull el mineral i porta'l fins aquí. El robot surt a complir la feina però quan està a punt d'arribar al cràter se n'adona que hi ha una emanació de gas corrosiu que el destruiria; per tant, complint la 3ª llei, retrocedeix fins arribar a un punt que el gas es dilueix on entra en acció la 2ª llei (vol complir les ordres) i torna endavant per tornar a retrocedir, això el fa entrar en un cercle viciós a un quilòmetre del cràter. Necessitem el mineral urgentment i podríem enviar el robot a un altre cràter, canviant les seves ordres. Però el robot té la ràdio espatllada per tant no podem comunicar amb ell des del refugi i encara que anéssim a buscar-lo tampoc podríem parlar-hi per culpa del casc de l'uniforme espacial, a més aquest només té autonomia per 2 hores i moriríem abans de poder tornar. Com podem salvar-nos?


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Captaire "

dissabte, 23 de gener del 2010

365 Contes (237.- L'HERÈNCIA)

365 contes, de 365 paraules màxim,
com 365 dies té un any
Continua aquest repte, que des del 01.06.2009, ens ofereix un conte diari al blog http://365contes.blogspot.com/ on cada dia podem trobar nous relats.

Si hi entreu avui, hi podreu llegir el setè dels meus contes:

L'HERÈNCIA

Compareixen davant meu com jutge titular del Jutjat nº 69 d’aquesta ciutat, en Nicanor Casamitjana i Terraplena i Llibert Casamitjana i Terraplena en relació al litigi sobre l’herència d’Eduvigis Saltamartí i Pregadéu de Casamitjana.

Segons consta als certificats registrals que s’adjunten a aquesta sentència, la difunta Eduvigis Saltamartí, vídua de Venceslau Casamitjana i Miralcamp, era propietària d’un patrimoni, inventariat a l’annex, que té un valor total de 97.053’01 €.

Segons la seva declaració que jo, el jutge, he comprovat, els germans Nicanor Casamitjana i Llibert Casamitjana, són nebots de la difunta i els únics parents vius de la mateixa amb dret sobre l’herència que en aquest acte reclamen.

Preguntat el Sr. Nicanor Casamitjana exposa que com la difunta no ha tingut fills ha estat ell qui, sense abandonar la casa familiar, s’ha comportat com a tal, cuidant-la i acompanyant-la fins l’últim moment. Quan això no va ser possible, ell mateix s’encarregà de tramitar l’ingrés de la difunta a la residència d’avis on ha mort. Declara que en cap moment va rebre cap ajuda del seu germà i per tant reclama per si la totalitat de l’herència deixant pel seu germà únicament la legítima corresponent.

Preguntat el Sr. Llibert Casamitjana exposa que és cert que ell va haver de marxar del poble perdent el contacte amb la seva família que va quedar-hi. Indica, però, que això demostra que el seu germà és el que ha gaudit durant aquests anys del patrimoni familiar en exclusiva, tenint així casa i terres sense haver de pagar res. Per tant reclama per si la totalitat de l’herència deixant pel seu germà únicament la legitima corresponent

Vist l’anterior, fetes les deliberacions corresponents i considerant els drets legals d’ambdós litigants, SENTENCIO que l’herència d’Eduvigis Saltamartí i Pregadéu sigui repartida a parts iguals entre els seus dos nebots.

Per tant, descomptats l’impost de successions de la Generalitat, la taxa de plusvàlua de l’ajuntament, les despeses de notaria i registre, les costes judicials i les minutes dels seus advocats queda un patrimoni total de 199’98 € que s’han de repartir al 50%.

Aquesta sentència és apel·lable davant instàncies superiors, previ abonament en aquest acte de 100 € per càpita en concepte de drets processals.

(Relat amb 365 paraules justes)

divendres, 22 de gener del 2010

Encreuat Temàtic 004

QUINES PARAULES FALTEN?

Com veieu es tracta d'un encreuat de set paraules...

No hi ha definicions però sabem que totes responen a un mateix tema que ve indicat, com a títol, en el mateix encreuat. A més tenim com exemple i com a pista una de les paraules ja col·locada al tauler.

La vostra feina és encertar les altres sis paraules que s'encreuen amb la que ja està posada. Si les trobeu dieu-me-les als comentaris amb el número que els correspon segons el tauler. Serà qüestió de posar-s'hi, no?. ;-)


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " P-CFACSBC2V "
TAMBÉ PODEU VEURE LA RESPOSTA CORRECTA SI PREMEU AQUÍ

dijous, 21 de gener del 2010

Endevinalla 150

E150.- D'antic sota una rajola, / els tenien amagats; / però avui, que els diners volen, / els guarden al banc.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Captaire "

dimecres, 20 de gener del 2010

200.- Un clàssic que ens porta al Cel

200.- Arribem als llimbs i ens trobem amb dues portes, una ens duu al Paradís i l'altra a l'Infern. Les portes estan vigilades per dos guardians que només poden contestar si o no, un sempre diu la veritat i l'altre sempre menteix. Només podem fer una pregunta i només a un dels vigilants, com encertem la porta del Cel?

CAPTAIRE, en un comentari, ens recorda que a la pel·lícula LABYRINTH (DENTRO DEL LABERINTO / 1986) surt aquest enigma. Aquí us deixo un vídeo de YouTube amb aquesta escena concreta que inclou l'enigma i la solució.TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " PILAR i XEXU "

dimarts, 19 de gener del 2010

Endevinalla 149

E149.- Una senyora primeta / que sempre pàl·lida està, / només s'alegra i s'anima / quan algú la ve a cremar.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " CLÍDICE "

dilluns, 18 de gener del 2010

199.- Un concert estiuenc a Salou

199.- Estem en un poble de la costa en ple estiu, l'ajuntament ha organitzat un concert gratuït amb un aforament per 100 persones obert a autòctons i turistes. Sabem que entre el públic com a mínim ha entrat un espectador del poble i ens diuen que agafant dos espectadors a l'atzar almenys un dels dos és foraster, podeu dir quants turistes han entrat?

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " MA-POC i JOSEP B. "

diumenge, 17 de gener del 2010

El meu homenatge a JOAN AMADES


El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC) i l'Associació Cultural Joan Amades han preparat un acte conjunt per avui diumenge, 17 de gener de 2010, a les 12 del migdia, per tancar l'Any Amades des de les places majors de tots els ajuntaments que s'hi vulguin adherir.

Seguint la crida que ens van fer des del blog "Raons que rimen" de fer un nou Joc De Blogs que convertís avui la Catosfera en la Plaça Major del folklore i la cultura popular durant unes hores, m'adhereixo a la iniciativa amb aquest apunt:

JOAN AMADES i GELATS
(Barcelona, 23.07.1890 - 17.01.1959)

Folklorista, de formació autodidàctica. Des del 1915 fins a la seva mort desplegà una intensa activitat en l'estudi i la replega de material folklòric català. L'any 1940 fou nomenat conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars del Poble Espanyol (Montjuïc) i responsable de la Secció de Gravats Populars, a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona. La UNESCO li encarregà de preparar el corpus bibliogràfic del folklore català, en especial sobre rondallística. De la seva abundant bibliografia cal destacar Les cent millors cançons populars (1949), Les diades populars catalanes (1932-49), Les cent millors rondalles populars (1953), Refranyer català comentat (1951) i les voluminoses obres Costumari Català (1950-56) i Folklore de Catalunya, en tres volums: Rondallística, Cançoner i Costums i creences.
En el període que va des de 1933 a 1937, va publicar la "BIBLIOTECA DE TRADICIONS POPULARS", una col·lecció de monografies de folklore que va arribar a un total de 42 volums i es va convertir en la publicació periòdica de més durada i més volums de la història del folklore i l’etnografia catalanes. Actualment aquesta col·lecció es troba en un procés de reedició en facsímil i entre aquest recull del tresor tradicional de les terres de parla catalana jo n'he triat un dels llibres en concret.
Segur que no us estranyarà que m'hagi fixat en el volum número 17 d'aquesta col·lecció publicat l'any 1934, el titulat "ENIGMES POPULARS", on Joan Amades ens deixa per escrit alguns dels enigmes que la tradició oral havia mantingut vius fins aleshores.

L'autor classifica els enigmes en diferents categories, en una d'elles trobem els Enigmes Múltiples. Són enigmes on diverses paraules amaguen un sentit diferent al primer que ens ve al cap i que hem de descobrir. Per exemple, aquesta conversa:

- Bon dia, Madona
- Bon dia, cavaller amb allò que li penja
- El que em penja és el que em defensa. Em voldríeu donar llicència per tocar-vos el pelut d'entremig de les cames?
- Veniu, acosteu-vos

Que s'entén molt millor si us dic que la Madona és una pagesa muntada en un ase i que aquest és el "pelut" que el cavaller vol tocar amb "allò que li penja", que no pot ser res més que la seva espasa. O és que havíeu pensat una altra cosa? ;-)

Us en deixo un altre perquè l'intenteu desxifrar:

Barret de carn, boca de corn
desperta un mig mort
que desperta una criatura no batejada
que desperta un altre mig mort.
Aquest passa pel damunt dels morts,
entra dintre el ventre de sa mare
i es menja al seu pare.

Cada frase amaga un concepte que hauríeu de trobar pensant que aquest enigma és de principis del segle passat i que explica un fet quotidià del món rural d'aquella època.

No és tan difícil com sembla, o potser si. Ja m'ho direu :-))


EDITAT EL 13.03.2019:
Tanco els comentaris d'aquest post i dono una nova oportunitat a aquest enigma a l'apunt de GLOSSARI dedicat a les ENDEVINALLES MÚLTIPLES. El trobareu AQUÍ


dissabte, 16 de gener del 2010

143è Joc Literari (gener – 2010)

Des del blog Tens un racó dalt del món ens repten cada dimecres a jugar amb la literatura.

Ha arribat el 143è Joc Literari, que torna a ser un joc creatiu. Aquesta vegada ens demana un petit text, entre 50 i 250 paraules, on apareguin les paraules jaqueta, petó i passejada acompanyades d'un dels adjectius que els blogaires vam escollir per aquestes mateixes paraules en un Petit Exercici Literari que el mateix Tibau ens va proposar.

És a dir, un Taller Literari per comprovar que intercanviant adjectius les mateixes paraules poden tenir significats diversos. Com una mateixa història explicada des d'un punt de vista diferent:

Ell va obrir l'armari per treure la jaqueta suau, li havia regalat Ella i era la més adient per anar a passejar a la vora del riu un dia com avui, la primavera s'acabava i ja feia prou calor per no anar gaire tapat. Tenia moltes ganes de trobar-se altra vegada amb Ella, farien una passejada llarga, parlant de tot i de res. Li agradaven aquestes estones que passaven junts i que sempre acabaven amb un petó agradable que només podia voler dir que tots dos tenien ganes de tornar-se a veure.

Ella va obrir l'armari per treure la jaqueta llarga, li havia regalat Ell i era la més adient per anar a passejar a la vora del riu un dia com avui, la primavera s'acabava però encara no feia prou calor per no anar gaire tapat. No tenia moltes ganes de trobar-se altra vegada amb Ell, per fer de nou una passejada agradable i prou, parlant de tot i de res. Al principi li agradaven aquestes estones que passaven junts però ara ja s'havien convertit en una rutina que tenia ganes d'acabar ràpid per fer-li un petó suau, esperant que un dia Ell s'adonés que Ella vol alguna cosa més.


divendres, 15 de gener del 2010

Anagrama Lletraferit 009

QUIN LLIBRE ÉS?

Sempre ens han dit que "el saber no ocupa lloc" però no sé si és massa cert perquè a mi, els prestatges de la biblioteca se m'han fet petits i m'ha tocat traslladar uns quants llibres a una altra habitació.

I mentre transportava una de les capses plenes de llibres, aquesta ha anat per terra. No cal que patiu, han aguantat força bé el sotrac però la sacsejada ha provocat que les lletres que formen el títol i el nom de l'autor s'hagin barrejat.

Abans de posar-los a la nova prestatgeria, hauria de desxifrar aquests anagrames i tornar a trobar els títols i els autors originals. Podeu ajudar-me en aquesta tasca i evitar així que hagi de refer tot el catàleg de la meva biblioteca? ;-)


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " P-CFACSBC2V "
TAMBÉ PODEU VEURE LA RESPOSTA CORRECTA SI PREMEU AQUÍ

dijous, 14 de gener del 2010

Endevinalla 148

148.- Em fan els paletes, / fusters i enginyers, / músics i arquitectes, / marins i barbers.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " MERCÈ "

dimecres, 13 de gener del 2010

198.- El benefici de l'antiquari

198.- Un antiquari compra un moble antic per 250 € i el mateix dia el ven a un col·leccionista per 300 €. De totes maneres pensa que s'ha donat massa pressa a vendre-ho i que en podria haver demanat més, per tant torna a comprar la peça al col·leccionista que li demana 320 € i la posa en exposició. Si dies després la ven per 370 €, ens pots dir el benefici que n'ha obtingut?

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "

dimarts, 12 de gener del 2010

Endevinalla 147

E147.- De la trompa grisa / canons acerats, / de les quatre potes / pilars de palau, / militar de bandera / de l'orella gran, / de la pell gruixuda / galtes d'advocat, / dels ullals de vori / torres de pedant.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "

dilluns, 11 de gener del 2010

197.- 3 Garrafes de Cristall

197.- Necessitem treure 4 litres d'aigua d'un dipòsit però només tenim una galleda de 5 litres i una de 3 litres. Com ens ho fem?

Aquest enigma va sortir a la pel·lícula "Die Hard with a Vengeance (1995) / La Jungla de Cristal 3" on els protagonistes han d'aconseguir 4 kg exactes (4 galons a la versió original) per evitar una explosió.
Ells troben una solució possible però no és la única. Així que us proposo que penseu diferents respostes perquè encertarà l'enigma qui aconsegueixi el resultat demanat amb el menor número de passos possible.


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Ismael "

dissabte, 9 de gener del 2010

Tretze Agendes (el desenllaç)

Fa uns dies, al blog de l'ASSUMPTA vaig deixar un comentari on deia que jo guardava tretze agendes d'anys passats. Ella va respondre que n'hi hauria per fer-ne un relat i... L'HA FET :-).
Abans d'ahir ella en va publicar LA PRIMERA PART on vam conèixer la Laura Fonts i Solana, una dona que acaba d'arribar al cim de la seva carrera professional però que es planteja si també ho ha aconseguit tot a la vida mentre els fantasmes del passat tornen a la seva memòria. Mentre espera que sigui l'hora d'anar al sopar amb els caps on li seran reconeguts els seus mèrits a l'empresa, la Laura recorda a la Patrícia (aquella nena malcriada que li havia fet la vida impossible a l'escola) i recorda al seu antic enamorat, en Joan...


Una de les seves darreres converses amb en Joan se li va fer tan present com si hagués tingut lloc el dia abans... i havien passat més de deu anys!

Ell li havia retret la seva excessiva dedicació a la feina, descuidant qualsevol altre cosa que no fos el treball, va arribar a dir-li: "On vols arribar, Laura? Fins la lluna? Doncs pensa que allí no hi ha ningú... el dia que hi arribis estaràs sola, molt sola", ho va trobar tan injust que va marxar deixant-lo amb la paraula a la boca. Al cap de pocs dies la seva relació va finalitzar.

El record d’en Joan l'havia trasbalsat, potser ara hauria actuat d'una altra manera però ja era tard. Va fer un esforç per no pensar-hi. Era el moment d’anar a gaudir del seu triomf, així que va respirar fons i va sortir de l’estància sense ni tan sols sospitar el que estava a punt de passar.

Deu minuts més tard el món se li posaria cap per avall. En Kakuei Sukuda entrava al menjador i, agafada al seu braç, impressionantment bella, Patrícia de Folgueroles!!
Sabia que el senyor Sukuda s'havia tornat a casar feia poc, altres directius ho havien comentat, però ella mai entrava en aquestes converses, no li interessaven...

No s'ho podia creure! El destí jugava amb ella de manera cruel i, de nou, es sentia inferior davant aquella persona que sí semblava tenir-ho tot.
Algú feia les presentacions, però la Laura no escoltava. Es sentia marejada i molt cansada, com si li haguessin posat un pes de cent quilos damunt l’esquena, quasi ridícula i absurda. Si s’hagués guiat pel seu primer desig hauria marxat.

Però se’n va sortir. Tants anys de camí no podien perdre’s en un moment. Ella era forta, valenta, lluitadora. Quan li van presentar a la senyora Sukuda, va dibuixar un somriure exquisit mentre sentia la seva pròpia veu dient:

- Patrícia, amiga meva, em recordes? Laura Fonts, de l’escola.
- Laura, estimada! I tant que et recordo! No saps quina alegria trobar-te aquí!

Després, durant el sopar, es va adonar que la Patrícia no intervenia a la conversa i, si en algun moment ho intentava, el seu marit la tallava de forma quasi impertinent, com si considerés que el que ella pogués dir no tenia la menor importància.
La nena que tant l’havia ferit de petita, s'havia casat amb un multimilionari, però era un zero a l’esquerra, una dona que quedava molt bé portar al costat, però calladeta...
Al finalitzar la vetllada, tota la rancúnia de la Laura envers aquella pobra noia havia desaparegut.

Cansadíssima, però intentant processar tot el que havia passat aquella nit, va tornar a la seva habitació.
Només obrir la porta va veure un paquet damunt la taula. Recolzada en ell, una cartolina escrita a mà amb el seu nom. La va agafar i, al darrera, va llegir: “Enhorabona, ho has aconseguit. Joan”.

Aquella nit tot era sorprenent. Va mirar el paquet sense saber què fer i, finalment, va estripar el paper.


Llibres? No. Semblaven llibres, però no ho eren. Eren agendes! Dietaris d’anys enrere... En va anar obrint uns quants, els va fullejar. No hi havia res escrit. Quin sentit tenia tot això?De l’agenda de l’any 2009 en va caure un full:

Aquí tens el resum de la meva vida durant aquests dotze anys sense tu: Un transcórrer de dies absolutament buits sense ni una sola cosa remarcable per anotar. Res.
M’he penedit moltes vegades de no haver sabut fer-te costat perquè estic segur que alguna raó t’empenyia a actuar com ho feies, però en cada ocasió que hagués intentat un retrobament, m’agafava por de convertir-me en un obstacle perquè poguessis arribar a la teva meta.
Hi ha tretze dietaris, el darrer és el del 2010, tampoc hi ha res encara. Tot just acaba de començar. Potser et sonarà ridícul, però el que jo voldria és que m’ajudessis a omplir aquest 2010 d’instants inoblidables.
Sempre t’he estimat.
Joan

La Laura va abraçar aquell dietari buit i va pensar... no, no em sona ridícul, perquè avui tot pot passar, tot és possible... i va somriure feliç.


Text del relat: Assumpta
Fotos Tretze Agendes: McAbeu


divendres, 8 de gener del 2010

Refranyer Jeroglífic 004

QUIN REFRANY ÉS?

Sabem que els refranys són molt antics i que provenen de la nostra tradició oral que es perd en el temps...

Però potser encara venen de més lluny. Una troballa recent ha permès descobrir uns jeroglífics perduts on sembla que els catalans d'antigues civilitzacions ja ens van deixar les seves sentències més o menys enigmàtiques. Us demano que ens ajudeu a desxifrar-les.

Per sort, i com va passar amb els jeroglífics egipcis, també tenim la nostra "Pedra de Rosetta" que ens ajudarà en la feina. En aquest cas podeu utilitzar algun dels blogs on en V. Pàmies ha recollit més de 300.000 refranys diferents. Ja us dic ara que un d'aquests és la solució que busquem. ;-)


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " P-CFACSBC2V "
TAMBÉ PODEU VEURE LA RESPOSTA CORRECTA SI PREMEU AQUÍ

dijous, 7 de gener del 2010

Endevinalla 146

E146.- Sóc un ocell amigable, / un ocell sempre content; / fins i tot, quan era lliure, / anava prop de la gent.


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Quim Soler "

dimecres, 6 de gener del 2010

196.- El pes de la totxana

196.- Una totxana pesa 1 Kg més ¾ d'una totxana, quant pesa una totxana?

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Mireia i Josep B. "

Blocaire Invisible 09 / El regal de DUSCHGEL


Aquest any la Meva Blogaire Invisible ha estat la DUSCHGEL del blog GEL DE DUCHA II, ja vaig dir a l'apunt on anava posant les Pistes del Joc que jo havia tingut molta sort de que em toqués una Amiga Invisible com ella, perquè des del primer moment va entrar en el Joc i ens ho vam passar molt bé jugant amb les pistes.

I aquesta sort l'he confirmat avui, quan he anat al seu blog a recollir el meu regal. S'ha currat un MAGNÍFIC VÍDEO que vull compartir amb tots vosaltres.

Així que aquí teniu la part final de l'apunt que m'ha dedicat amb el vídeo que m'ha fet, que a partir d'avui tindrà un lloc destacat al meu blog. MOLTES GRÀCIES, DUSCHGEL!

"... McAbeu, nos hace discurrir de lo lindo con todas sus propuestas. Porque su blog está repleto de crucigramas, adivinanzas, problemas matemáticos y de lógica, anagramas, juegos visuales... En fin, ¡imposible aburrirse! Y siempre ganas algo: entretenimiento, ejercicio neuronal y diversión por cero céntimos el post.
Por aquellas casualidades de la vida, hace unos días fui al museo Experimenta en Freudenstadt. Ahí descubrí una sección dedicada a enigmas visuales y juegos de lógica, por lo que de inmediato pensé en McAbeu. Por suerte iba yo con la cámara a cuestas. Así que fue una ocasión perfecta para hacer unas cuantas fotos enteramente dedicadas a él.McAbeu, espero que aquest humil regal t'hagi agradat. Com ja et vaig dir per correu, ha estat un veritable plaer jugar amb tu a fet i amagar. M'ha agradat molt conèixer el teu blog i, sobretot, ensumar-hi al darrere una persona riallera i amable, oberta i distesa. Per això alço la copa de cava i et dic: salut!! ;-) "

Blocaire Invisible 09 / El Meu Regal

Ha arribat el dia del BLOGAIRE INVISIBLE 2009. Aquest és el segon any que participo en aquesta iniciativa sorgida del blog del VEÍ DE DALT que enguany ha aplegat el rècord de 77 blogaires participants.

El sorteig ha fet que em toqués el blog HISTORIAS-TROYANAS, un blog que jo no coneixia i que publica uns interessants apunts parlant sobretot de cinema però també de música i d'altres aspectes de la cultura sota el punt de vista de TROYANA, la responsable del blog.

No sabia quin regal fer-li, ja he dit que les històries troianes són de fet les històries de la Troyana però a mi m'han recordat (i així ho lligo tot :-D) un cavall de Troia d'on no surt un exèrcit invasor sinó uns molt bons apunts ben variats.

Per això li ofereixo la Història del CAVALL DE TROIA, però no la versió cinematogràfica que tots teniu al cap (i que em sembla que no és el tipus de cinema preferit de Troyana) sinó una versió en còmic, concretament la primera versió en còmic que vaig llegir (i d'això ja fa molts anys).

Així que he recuperat un dels pocs llibres que conservo de quan era petit, es tracta de "Heroes en zapatillas" (A. Pisani - G. Gavioli / Ed. Círculo de Lectores - 1973) i n'he tret aquesta HISTÒRIA TROIANA:


Espero que t'agradi, TROYANA i FELIÇ DIA DE REIS a tothom!

dimarts, 5 de gener del 2010

Endevinalla 145

E145.- Jo no sóc serventa / ni em guanyo cap sou, / però em fan les dones / anar en renou; / puix a casa seva / em fan treballar / i a la fi m'arraconen / i... fins l'endemà.

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Assumpta "

dilluns, 4 de gener del 2010

195.- El joc dels còctels

195.- En una festa us proposen un joc. Tenim 5 caixes tapades, 1 conté un còctel extraordinari i les altres 4 un còctel fet de mostassa amb vinagre. Us hi apunteu 3 valents i el joc consisteix en que el primer participant trii una capsa, si encerta el còctel bo els altres s'han de beure la gasòfia i si troba el dolent se l'ha de beure ell, aleshores es retira aquella capsa i continua el joc amb el següent participant. Sabent això en quina posició et convé participar en el joc per tenir el màxim de possibilitats de que et toqui el còctel bo: 1er, 2on o 3er ?

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " Alasanid "

divendres, 1 de gener del 2010

Enigma Visual 015

HO VEIEU BÉ?

És que es tracta d'això, de veure-ho bé...

Només cal fixar-se en les imatges i desxifrar el jeroglífic.

Així que feu treballar la vista però sense oblidar-vos de l'enginy, eh?. ;-)

Com a pista us diré que es tracta d'una frase amb els meus desitjos per vosaltres per aquest any que avui comença.

FELIÇ 2010


TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A " TOTS "
TAMBÉ PODEU VEURE LA RESPOSTA CORRECTA SI PREMEU AQUÍ